Оригінал знаходтиться тут http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17