Оригінал знаходиться тут: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5456-17%20%20%20