Оригінал знаходиться тут http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10